Znaki nietypowe

Czasem zdarza się, że za pomocą klawiatury nie możesz wstawić niektórych znaków. Poniżej prezentujemy listę napopularniejszych znaków nietypowych.


Znaki nietypowe Kod zastępczy
" "
& &
< &lt;
> &gt;
¢ &cent;
£ &pound;
¤ &curren;
¥ &yen;
¦ &brvbar;
§ &sect;
© &copy;
« &laquo;
® &reg;
° &deg;
± &plusmn;
µ &micro;
&para;
» &raquo;
¼ &frac14;
¾ &frac34;
½ &frac12;
¿ &iquest;
Æ &AElig;
Ç &Ccedil;
Ø &Oslash;
ß &szlig;
÷ &divide;
&dagger;
&permil;
&euro;
&trade;
Strona główna

Polityka prywatności